Lloguer de trasters a Vilassar de Mar. L'espai que et manca.

Condicions d´ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaciói de Comerç Electrònic (LSSI-CE), TRASTERS VILASSAR informa que és titular del lloc web www.trastersvilassar.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la esmentada Llei, TRASTERS VILASSAR informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és Sant Magí Vilassar de Mar, SL, amb CIF B-62339247 i domicili social al carrer Lluís Jover, 67-73, de Vilassar de Mar, inscrita al Registre Mercantil. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:
trastersvilassar@gmail.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de TRASTERS VILASSAR confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de TRASTERS VILASSAR, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de TRASTERS VILASSAR proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per TRASTERS VILASSAR per l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per TRASTERS VILASSAR contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

TRASTERS VILASSAR no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

TRASTERS VILASSAR declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, TRASTERS VILASSAR no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

TRASTERS VILASSAR es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa a els continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

TRASTERS VILASSAR per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat de TRASTERS VILASSAR. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de TRASTERS VILASSAR.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TRASTERS VILASSAR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de TRASTERS VILASSAR.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

TRASTERS VILASSAR es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. TRASTERS VILASSAR té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Política de privacitat xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), TRASTERS VILASSAR informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook i Twitter, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de TRASTERS VILASSAR: Sant Magí Vilassar de Mar, SL
CIF B-62339247
Adreça: carrer Lluís Jover, 67-73, de Vilassar de Mar
trastersvilassar@gmail.com
www.trastersvilassar.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per TRASTERS VILASSAR, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

TRASTERS VILASSAR té accés i tracta la informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant TRASTERS VILASSAR, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

-Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

– Rectificació: només pot satisfer en relació a la informació que es trobi sota el control de TRASTERS VILASSAR, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret s’ha exercir davant la Xarxa Social.

-Cancel·lació i / o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer en relació a la informació que es trobi sota el control de TRASTERS VILASSAR, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

TRASTERS VILASSAR realitzarà les següents actuacions:

– Accés a la informació pública del perfil.

– Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de TRASTERS VILASSAR.

– Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

– Actualitzacions l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin de interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir al seu configuració de privacitat.

L’usuari, un cop unit a la pàgina de TRASTERS VILASSAR, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel · lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc que atemptin o siguin susceptibles de atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel · lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, TRASTERS VILASSAR es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol · licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

TRASTERS VILASSAR no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, pel que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de TRASTERS VILASSAR, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

TRASTERS VILASSAR es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan es utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

TRASTERS VILASSAR utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de TRASTERS VILASSAR perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy

caCatalà